LOG Chijnsgoed | 2009

Voor de inrichting van het Landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed in de gemeentes Heeze en Leende vormt het onderscheid tussen de ‘bedrijfseconomie’ van de moderne agrariër en de ‘gebiedseconomie’ waarin het toerisme, recreatie en woonkwaliteit belangrijke spelers zijn een belangrijk uitgangspunt. We zijn niet op zoek naar de illusie van een arcadisch landschap waarin de grootschalige veehouderij wordt weggestopt, maar naar een cultuurlandschap dat vol trots haar werkelijke activiteiten presenteert, maar wat we wel nog in termen van schoonheid kunnen begrijpen.

In het gebied moeten 9 grote varkenshouderijen gevestigd kunnen worden. Midden door het gebied loopt een historisch weggetje dat we gebruiken voor de ontsluiting van de bedrijven. Hierdoor wordt de verkeersdruk op het recreatiegebied beperkt en op afstand gehouden. De grote volumes van de stallen worden zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het varkensmest wordt ondergronds afgevoerd naar het nabij gelegen afvalverwerkingsgebied waar het door vergisting wordt omgezet in elektriciteit en vervolgens ingedampt. Hemelwaterretentie vindt in het gebied zelf plaats, door nieuwe vennen aan te leggen in het oorspronkelijk venrijke gebied, die bijdragen aan de recreatieve waarde van het gebied. Door een deel van de stallen uit te voeren als zichtstal wordt er heel direct een relatie gelegd tussen de twee grootste economieën van het platteland.

LOG Chijnsgoed | 2009

atelier T:
visieontwerp (i.s.m. JCA, Jan Couwenberg)
opdrachtgever:
BKKC en provincie Noord-Brabant
bijzonderheden:
eerste prijs toegekend door een professioneel publiek

LOG CHIJNSGOED