Nieuw Jeruzalem in Tilburg | 2012

Grenzend aan de wijk Jeruzalem komt een nieuwe woonwijk. Belangrijk uitgangspunt is het Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij wordt ingezet op zoveel mogelijk beslissingsvrijheid in het woningontwerp voor de koper. atelier T is uitgenodigd om een strategie te bedenken waarbij het samen ontwerpen met de toekomstige bewoners in combinatie met een centraal geregisseerde ontwikkeling en uitvoering mogelijk wordt. Hoe een combinatie van meerdere individuele ontwerpen een eenheid kan vormen is interessant.
Met deze gedachte is één werkwijze gedefinieerd waarbinnen twee ideeën zijn uitgewerkt. Enerzijds neemt de architect zijn herkenbare positie in waar hij de toekomstige bewoner zoveel mogelijk bevraagt om met die informatie een zo goed mogelijk maatpak te ontwerpen voor zijn opdrachtgever. Enkele randvoorwaarden worden gesteld om de kosten te beheersen. Anderzijds geeft de architect zijn ontwerpende rol zoveel mogelijk af aan de kopers. Er is een bibliotheek van bouwdelen gemaakt waarmee geknipt, geschoven en geplakt kan worden, zodat er spelenderwijs een ontwerp ontstaat. Overkoepelend wordt de samenhang en rust gezocht in materialisatie en kleur. Blokken van 3 of 5 woningen die identiek gematerialiseerd zijn, gaan bij elkaar horen in het stedenbouwkundig beeld, ondanks alle gekke individuele ingrepen.

Nieuw Jeruzalem in Tilburg | 2012

atelier T:
visieontwerp (i.s.m. dwwdwvgw, Jan-hubert Bisschops)
opdrachtgever:
Triborgh Gebiedsontwikkeling

NIEUW JERUZALEM